מוזיאון וירטואלי

כאן ניתן לצפות בממצאים שאותרו בשדות הקרב של המלחמה בארץ ישראל, חלקם נמצאו במהלך סיורי העמותה.

במידה וברשותך פריטים בני התקופה נשמח לסייע בזיהויים ולהציגם.