גלריה

  • גשר הרכבת התורכית ההרוס על נחל פורה
  • ראס אל נקב (אשכולות) זירת לחימה בקרב תל חוויילפה
  • ציור קרב תל שריעה
  • על תל שריעה
  • בשבע תחנות על הירקון
  • צמח מהאוויר 1918
  • צמח מהאוויר 1918
  • צאצאי הפרשים האוסטרלים בשחזור קרב באר-שבע ב-2007
  • בית הקברות בבית הערבה הישנה
  • גשר המסילה התורכית ליד בארותיים