הצטרפות לעמותה

הצטרפות והרשמה – זכויות וחובות

  • מילוי טופס בקשה להצטרפות ובו פרטי התקשרות: כתובת, טלפון, נייד ומייל, ועדכון העמותה  בשינויים בנ"ל.
  • תשלום דמי חבר שנתיים שייקבעו מעת לעת ע"י המוסדות המוסמכים של העמותה.
  • השתתפות והצבעה באסיפה הכללית של העמותה בהתאם לקבוע בתקנון.
  • השתתפות בבחירת מוסדות העמותה בהתאם לקבוע בתקנון.
  • זכות להיבחר למוסדות העמותה בהתאם לקבוע בתקנון
  • זכות השתתפות בפעילויות העמותה וקבלת את שרותיה.

להרשמה יש ליצור קשר עם אבי נבון, קיבוץ להב, נייד: 0505474749  מייל :
navonag@lhv.org.il