קישורים לספרים ומאמרים

 קישורים לספרים ומקורות מקוונים – פרויקט גוטנברג

The Australian Imperial Force in Sinai and Palestine,1914-1918 byס H. S. Gullet 1941
ההיסטוריה הרשמית של חיל המשלוח האוסטרלי בסיני וא"י במלחמת העולם. דיווח מקיף על המערכה כולל מפות.

 Australian Army War Diaries
צילומים של יומני המלחמה של חטיבות הפרשים הקלים האוסטרלים.

With the Turks in Palestine by Alexander Aaronshon

 Through Palestine with the 20st Machine Gun Squadron  

The Fife and Forfar Yeomanry  by D. D. Ogilvie. London 1921

  The Fifth Battalion Highland Light Infantry 1914-1918 Morrison F. L.  Glazgow 1921

Massey W. T. How Jerusalem Was Won

With the British Army in the Holy Land – Henry Osmond Lock. London 1919

   With Our Army in Palestine – Antony Bluett. London 1919

Cyril Falls