תכנית ההתקפה על באר-שבע

הקורפוס ה-20 יתקוף התקפת ריתוק מדרום-מערב עם הדיוויזיה ה-60 מימין, על גבעה 1070 )נ"ג ,325 כ-5 ק"מ מערבית למחנה נתן של היום(, ועם הדיוויזיה ה-74 משמאל, על הביצורים מדרום לנחל באר-שבע. כוח נוסף) כוח סמית(, עם שתי בריגדות גמלים מתוגברות ב-2 בטליונים רגליים, יאבטח מצפון לנחל באר-שבע )באזור הגבעות, דרומית לקיבוץ חצרים של היום(, אך […]