הקרב השני על עזה

הדיווחים האופטימיים ששלח הגנרל מאריי לקבינט המלחמה בלונדון, הניעו את הקבינט להפעיל עליו לחץ לתקוף בשנית את העיר, ללא שינוי מהותי בתכנית ההתקפה, ובהקדם. בהערכת המצב המחודשת שעשה הגנרל מאריי, ולמרות שלא היתה לו העדיפות של 1 ל-3 במספר הלוחמים לצורך מתקפה, כפי שהיה נהוג אז בצבא הבריטי, החליט הגנרל מאריי על התקפה נוספת על […]