סיור מספר 3 תש"פ – 20/02/2020

"האם כל זה יחרב? לא! אי אפשר" (מ' מאירוביץ')

עיר במלחמה: יפו ותל-אביב במלחמת העולם הראשונה ולאחריה באור ההיסטוריה ובאור יצירותיהם של נחום גוטמן ואשר ברש

בהדרכת יוסי גולדברג

רקע: במלאת קצת יותר ממאה שנים לשיבתו של מאיר דיזנגוף לתל-אביב לאחר השלמת הכיבוש הבריטי של הארץ, יחד עם רבים מתושביה, נסייר ביפו ובתל-אביב ונשחזר את האירועים שהתרחשו בהן בימי המלחמה הגדולה ומיד אחריה. זו הייתה המלחמה אשר הטביעה את חותמה על השכונה העברית הקטנה והשלווה ושיאה הגירוש הטראומטי בפסח תרע"ז (1917) ולאחריה באה הגאולה של ראשית השלטון הבריטי בארץ-ישראל. נעקוב במרחב העירוני אחרי קורות האנשים והבתים באמצעות זיכרונות בני התקופה, תצלומים היסטוריים, ציורים וזיכרונות ונבחן כיצד השתקפו האירועים ההיסטוריים בכתביהם של נחום גוטמן ואשר ברש.

אתרים: המסלול הוא באזור כיכר השעון, שולי יפו העתיקה, הנמל, מתחם התחנה, מוזיאון גוטמן, מספר אתרים באזור "אחוזת בית" וכן אתרים נוספים שאינם קשורים ישירות בנחום גוטמן.

קישור לתמונות מאירוע זה ואירועי עמותה נוספים

השארת תגובה