דבר יו"ר העמותה לכבוד ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה התשפ"ג

מאת יו"ר העמותה מר ערן תירוש

איתרתי את ברכת ה-'לשנה טובה' שלפניכם במרשתת, במספר מקורות. מצאתי בברכה פשוטה למראה זו, מספר נקודות עניין וברצוני לשתף אתכם בנקודות אלו.

ראשית, יש לשים לב לכינוי 'הגדוד העברי' שבראש הברכה ולסמל המנורה שלמטה. הכינוי והסמל מרמזים לתקופה שאחרי המלחמה, תקופה בה התפרקו שני הגדודים היהודיים, גדודי קלעי המלך ה-38 (האנגלי) וה-39 (האמריקאי) ומרבית חייליהם שבו לארצות מוצאם. חלק מהלוחמים הצטרפו לגדוד ה-40 (הארצישראלי) אשר כונה בתחילה 'הגדוד העברי' ובהמשך נודע כ-'גדוד הראשון ליהודה'. נראה שסמל המנורה עם הכיתוב למטה, 'קדימה', אשר הפך לסמל הרשמי של הגדוד, נוצר עוד קודם לכן, במהלך 1919, וכך הוא מופיע בברכת שנה טובה לשנת תר"פ (ספטמבר 1919) עוד קודם להתחלת הפעילות הרשמית של 'הגדוד הראשון ליהודה'.

שנית, הכיתוב האדום מימין מרתק אף הוא – שני מגני דוד אדומים וביניהם הכיתוב 'מגן דוד אדום'. בדרך כלל, מקובל לחשוב שארגון 'מגן דוד אדום' נוסד בשנות ה-30 של המאה הקודמת, אולם לא כך הם פני הדברים. שימוש ראשון בסמל המגן דוד בצבע האדום נעשה כבר במלחמת הבורים (1898-1902), בדרום-אפריקה. אולם שימוש נרחב יותר בסמל התרחש במהלך מלחמת העולם הראשונה, על-ידי מספר ארגונים שנוצרו במהלך המלחמה, במספר מוקדים במקביל. כבר ב-1915 נוסדה בירושלים אגודה בשם 'מגן דוד אדום', אשר נועדה לטפל בחיילים יהודים, כדי להימנע משימוש בשירותי 'הצלב האדום'. לקראת סוף המלחמה, פעלו אנשי הרפואה של גדודי קלעי-המלך (שמם הבריטי הרשמי של שלושת הגדודים היהודיים) תחת הסמל 'מגן דוד אדום'. ב-1918 הוקמה ביפו אגודה בשם 'מגן דוד אדום' אשר הגישה סיוע רפואי לחיילי הגדודים ולאוכלוסייה היהודית-הכללית. באחד מפרסומי האגודה נכתב כך: ”לא על בני עם נוכרי, המדברים שפה נוכרייה, צריכים אנו להטיל את הטיפול בגיבורי חיילינו. במקביל, הוקם בארצות הברית ארגון נוסף בשם זה, אשר פעל רבות בארץ-ישראל, במספר רב של סניפים. עם פירוק 'הגדוד הראשון ליהודה' ב-1921 התפרקו הארגונים הארצישראלי והאמריקאי. כאמור, בשנות ה-30 נוסד ארגון חדש תחת השם 'מגן דוד אדום', ארגון המלווה אותנו עד היום.

שלישית, וחשוב מכל – הברכה עצמה. בטקסט מופיע הכיתוב 'בעד עמנו ובעד ארצנו'. דומה כי בתקופה זו של קיטוב ופיצול, מלווה בשיח הנורא המאפיין חלק ניכר מפעילות הרשתות החברתיות – חשיבות המסר הכה-פשוט, כה-נכון וכה-נפלא המהדהד ממילים אלו, אולי יסייע לכולנו להתכוונן למקום הנכון ביותר עבורנו: העם והארץ. שנה טובה!!! 

אחרי החגים נתחיל בהכנות לקראת כינוס חברים ותומכים, בו נדון בהמשך דרכה של העמותה.

ערן

השארת תגובה