ספרי הכנסים

ניתן לרכוש את הספרים באמצעות פניה לאבי נבון במייל: navonag@gmail.com

מהשרון לעירון - מערכות מגידו, 2016

תוכן העניינים:

 • ערן תירוש – מערכת מגידו: רקע, הכנות ויממה ראשונה
 • גבריאל הורוביץ – תנועת הצבאות אל שדה הקרב במגידו
 • משה שחר – היחידות האוסטרו-הונגריות בחזית ארץ ישראל
 • יובל נהרי – חדרה נכבשה בידי שני פרשים יהודים בריטיים
 • עמי תמיר – מרוב תורכים לא רואים את היער
 • עזרא פימנטל – אנז"ק התנ"ך והחרב: תעלומת ספר התנ"ך של תומס הנרי אייברס
 • איתן ישראלי – בעקבות גדוד נהגי הפרדות בגליפולי
 • אביתר (תרי) שלוש – החיים בעת מלחמה – יוסף אליהו שלוש ובני משפחתו במהלך המלחמה

השרון ופתיחת מערכת מגידו, 2015

תוכן העניינים:

 • ערן תירוש – דבר יושב-ראש העמותה
 • ירדנה ויזנברג ודן גלעדי – כפר סבא בימי המלחמה והגירוש בשנים 1918-1914
 • רועי מרום – מלחנת העולם הראשונה בשרון – זיכרונות ומורשת
 • ערן תירוש – ארץ ישראל בראשית מלחמת העולם הראשונה
 • עמי תמיר – שנת הארבה
 • יובל מלחי – 1918 – על סף ניצחון, מתקפת האביב של גרמניה
 • דני אשר – ההונאה במבצעי אלנבי לכיבוש ארץ-ישראל
 • שי רוזן – "לגיון המזרח" – ממוסא דאג למדינה ארמנית
 • חיה ודב גביש – הסופרים העבריים ותרומתם להיסטוריה של מלחמת העולם הראשונה בארץ
 • יואב נצן – מלחמת י' ב-י'
 • עזרא פימנטל – לימן פון סנדרס – מחפירות גליפולי לתבוסה בארץ-ישראל
 • בן קשלס – תעלומת אנדרטת האוויראים הנעדרים בבאר שבע

100 שנה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, 2014

תוכן העניינים:

 • אלי רז – ערבות יריחו
 • ערן תירוש – אל המזרח – הלחימה במדבר יהודה ולכידת יריחו וסביבותיה במלחה"ע הראשונה
 • אלימור מקבת – אוויראים יהודים-גרמנים בחזית ארת-ישראל במלחמת העולם הראשונה
 • דב גביש – ציי הרפאים בים המלח 1918
 • עזרא פימנטל – אריך פון פלקנהיין – מצביאם של שלוש חזיתות
 • שלמה אהרונסון – מדוע פרצה המלחמה?
 • יוסי צ'רני – כיבוש פתח תקוה במלחמת העולם הראשונה
 • חיים מייטליס – מדוע גורשו תושבי המושבה פתח תקוה פעמיים במלחמת העולם הראשונה?
 • יואב גולסט – אברהם שפירא – בין מזרח למערב באירועי מלחמת העולם הראשונה
 • ערן תירוש – הלחימה באזור יובלי הירקון – התייצבות בקו שתי העוג'ות
 • עמי תמיר – בריגדת הגמלים האימפריאלית
 • אבי ששון – גיאוגרפיה ואדריכלות בסלילת רכבות במהלך מלחמת העולם הראשונה – מקרה מסילת הברזל הבריטית מלוד ללובאן

הלחימה מצפון לירושלים, 2013

תוכן העניינים:

 • אבי נבון – עשור לעמותה למורשת מלחמת העולם הראשונה בישראל – מבט לעבר ותכניות לעתיד
 • ערן תירוש – קרבות 'היום שאחרי' ותפיסת ירושלים וסביבותיה בשלהי 1917 ותחילת 1918
 • אייל ברקוביץ ורות קרק – הצבא התורכי בארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה: תשתיות          ולוגיסטיקה.
 • עמי תמיר – תחבולת 'מכמש' במלחמת העולם הראשונה – הזמנה להטיל ספק
 • דב גביש – גבעת פרנץ' – אגדת מלחמת העולם הראשונה?
 • עזרא פימנטל – גנרל הנרי (הרי) שובל – גורל הסוסים או 'משימה בכל מחיר'?
 • יוסי צ'רני – עובד אמתי – יומניו של קצין יהודי ארצישראלי בצבא התורכי
 • יובל מלחי – הרוזן דה ביובר – יומנו האישי של קונסול ספרד בירושלים, 1919-1913
 • משה שחר – ירושלים בשנים תרע"ד-תרע"ה – ראשיתה של מלחמת העולם הראשונה – תמונות וטמונות במלאת עשור לעמותה
 • נירית שלו-כליפא – ירושלים בשלהי המלחמה, רונלד סטורס מושל ירושלים, בין לחימה ןבנייה
 • הילה טל – אהרן אהרנסון וראשית פעילותו למען בריטניה במלחמת העולם הראשונה 1916-1915
 • סרג'יו יצחק מינרבי – שליחותו הציונית של אנג'לו לוי ביאנקיני מטעם ממשלת איטליה 1920-1918
 • ריקה יצחקי-הראל – ירושלים בשיר וצבע
 • רחלי רוגל – "האולם לזכר השתחררות ארץ ישראל" בבית הנכות 'בצלאל'

ירושלים במלחמת העולם הראשונה, 2012

תוכן העניינים:

 • יגאל שפי – ירושלים במלחמת העולם הראשונה במבט צבאי
 • יוסי צ'רני – כיבוש ירושלים במלחמת העולם הראשונה והמדיניות הבריטית
 • דב גביש – ללא אויב וללא קרב: כניעת ירושלים, 11-9 בדצמבר 1917
 • עזרא פימנטל – "חיילים הם אנשים של מעט מילים" – ויליאם מלדרום (1964-1865) מפקד נערץ           ואדם רב פעלים
 • ערן דולב – הסיוע הרפואי בדרך החתחתים לירושלים
 • צבי שילוני – השירות הרפואי ובתי החולים בירושלים בתקופת המלחמה
 • דן בראל – טרגדיה ירושלמית: מגפת הכולרה בעיר בשנת 1916
 • ריקה יצחקי-הראל – אנשי הצללים: פעולות המשטרה הצבאית, קורפוס הפרובוסט האנזקי
 • רחל סילקו – בסימן 'מנורה' – הגדודים העבריים וירושלים
 • עזרא פימנטל – אגודת הפרשים הקלים האוסטרלים
 • אבי נבון – מהנעשה בעמותה

הלחימה במבואות ירושלים, 2011

תוכן העניינים:

 • ערן תירוש – ממישור החוף ליהודה – ההתקפה הבריטית הראשונה על ירושלים (מערכת נבי סמואל) והתקפת הנגד התורכית
 • עמי תמיר – החשיבות הצבאית של רכב ביתניה ונבי סמואל בראייה היסטורית
 • עזרא פימנטל – פיליפ צ'טווד מהקורפוס ה-20 – דיוקן של מפקד ואדם
 • יואב נצן –  ימי ג'מאל פחה
 • משה שחר – אלתר לוין – מרגל, יוזם, חולם ומשורר
 • רבקה ירמיאש – חיל האוויר הבריטי וביטחון האימפריה במלחמת העולם הראשונה ובעקבותיה –        לקחים מאירועי 1917 בארץ ישראל ועבר הירדן.
 • רחלי רוגל – המושבה רחובות ומפקדתו של גנרל סר הנרי שובל
 • יעקב ניר – הרכבת התורכית לירושלים במלחמת העולם הראשונה והמשך תפעולה ע"י הבריטים
 • יוסי צ'רני – מלחמת העולם הראשונה בראי גלויות הדואר
 • שי רוזן – "שנה לפני המלחמה…" – תמונות מארץ ישראל ערב מלחמת העולם הראשונה
 • אבי נבון – מהנעשה בעמותה

הלחימה במבואות יפו וצליחת הירקון, 2010

תוכן העניינים:

 • ערן תירוש – הלחימה במבואות יפו וצליחת הירקון
 • יגאל שפי – גירוש יהודי תל-0אביב 1917: התעמרות פוליטית או כורח צבאי?
 • אורית ברקאי בר-שירה – גימנסיה 'הרצליה' במלחמת העולם הראשונה
 • דן בראל – מלחמה ומגפה: גירוש יפו בשלהי מלחמת העולם הראשונה והתפרצות הכולרה בטבריה
 • ריקה יצחקי-הראל – "אורחים בתורכיה" – חיילי אנז"ק בשבי התורכי
 • נחומי הרציון – "קום התנדב לגדוד העברי" – שירי מלחמת העולם הראשונה
 • דב גביש – צומת נחל שורק: תחנת רכבת, מרכז לוגיסטי ושדה תעופה, במלחמת העולם הראשונה
 • צבי אלוני – אוסף אלכסנדר – דואר ובולאות במלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל
 • ערן דולב – גנרל אלנבי נלחם במלריה: בריאות הגייסות כתנאי למילוי המשימה הצבאית
 • אבי נבון – מהנעשה בעמותה

קרבות מישור החוף ושפלת יהודה, 2009

תוכן העניינים:

 • עזרא פימנטל – קרבות מישור החוף ושפלת יהודה
 • רמי חרובי – דבר היו"ר: מלחמות בשערי עזה
 • אבי ששון – גיאוגרפיה היסטורית של זירת הקרבות באזור מע'ר במלחמת העולם הראשונה
 • דן גזית – באש או בחרב 1918-1917 – דילמת 'הפרשים הקלים האוסטרלים' במלחמת העולם    הראשונה
 • ערן תירוש – פרשי היומנרי: הכוח הטריטוריאלי – "חיילים של מוצאי השבת"
 • גל שיין – "חיילים של מעט מילים" – הבריגדה הניו-זילנדית הרכובה בחזית ארץ ישראל
 • אבי ששון ודרור אורטאס-שפיגל – הקרב על חציית ואדי סוכרייר (נחל לכיש)
 • דב גביש – שדות תעופה באזור לכיש 1918-1917
 • ב"ז קדר – פינוי שדה התעופה בעראק אל-מנשייה, 9-7 נובמבר 1917
 • יוסי צ'רני – משני צדי המתרס – קצינים יהודים בצבא הבריטי ובצבא התורכי בחזית ארץ ישראל
 • ריקה יצחקי-הראל – מלחמה מזווית אחרת: הומור וסטירה בכתביהם של חיילי מלחמת העולם           הראשונה בארץ ישראל
 • נורברט שוואקה – אלבום הצילומים של תאופיק כנען ממלחמת העולם הראשונה
 • שי רוזן – "פרגים פורחים בין הקברים" – הנצחת חללי המלחמה באימפריה הבריטית
 • אבי נבון – מכנס לכנס

90 שנה למלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל, 2008

תוכן העניינים:

 • רמי חרובי – מסדר הצדעה אחרון – פרידה מידיד וחבר יקר, אבי זכאי ז"ל
 • רמי חרובי – 90 שנה למלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל
 • אבי נבון – רגעים של התרגשות
 • גדעון ביגר – מאה שנים לקו הגבול בין ישראל למצרים
 • אילן מאירי – הנשק התורכי והבריטי בקרבות עזה, 1917
 • אמנון גת – עוד שרידים ממלחמת העולם הראשונה בנגב המערבי
 • עזרא פימנטל – הכדור והעיטור – צלבי ויקטוריה בארץ ישראל
 • שי רוזן – סיור בבית הקברות הבריטי ברמלה
 • ב"ז קדר – כיבוש באר שבע, 31 באוקטובר 1917: הזירה האווירית
 • איבון קוזלובסקי-גולן – קולנוע מספר מלחמה

"היום שאחרי" - הקרבות לאחר כיבוש באר-שבע, 2006

תוכן העניינים:

 • דן גזית – הטופוגרפיה של חבל הבשור התחתי והשפעתה על הקרבות במהלך שנת 1917
 • דב גביש – המיפוי הטופוגרפי העות'מאני בארץ ישראל 1918-1917
 • אלון גלילי – היום שאחרי – ספיחים מתקופת השלטון התורכי בארץ ישראל
 • אברהם ברוכין – הדמיה ברנטגן וניתוחי לב פתוח: ציוני דרך בראשית הרפואה הצבאית המודרנית באזורנו
 • עזרא פימנטל – בנייר ובצבע – ציורי מלחמה מאוסף אבי זכאי
 • ג'ודי ראסל – בעין המצלמה של חייל אוסטרלי בארץ-ישראל
 • יוסי צ'רני – היום שאחרי… ראשית השלטון הבריטי בארץ ישראל 1920-1917
 • עזרא פימנטל – אתוס, הנצחה וקהילה – מורשת הזיכרון באוסטרליה
 • יואב ניצן – פרח בשדה רוטשילד
 • יהודה לבנוני – רכבת העמק – גילויים חדשים לקראת יובל ה-100
 • יוסף לנג – בית העלמין הצבאי הבריטי לחללי מלחמת העולם הראשונה – משחררי באר שבע
 • אבי ששון – לתולדות סעיף מסילת הברזל העות'מאנית מדיר סונייד להוג'
 • Ian Wilcock – The First World War and the Israeli-Australian Bond

חידושי הטכנולוגיה במערכה בנגב וסיני, 2005

תוכן העניינים:

 • אבי ששון ויעקב הוסטר – לתולדות מסילת הברזל העות'מאנית מוואדי סראר לבית חנון
 • אילן גל-פאר – הרכבת התורכית ויהודי ארץ-ישראל במלחמת העולם הראשונה
 • בני מיכלסון – הטנקים הראשונים בארץ-ישראל
 • רבקה ירמיאש – חידושים טכנולוגיים בתעופה ובקשר האלחוטי במערכה בנגב
 • אבי נבון – אספקת המים במלחמת העולם הראשונה בסיני ובנגב
 • יערן רישמן, רון טל וערן דורון – סקר המסילה התורכית בנגב
 • דב גביש – חידושים טכנולוגיים ומלחמה
 • ביקורת ספר: עזרא פימנטל – דב גביש בהשתתפות צבי שילוני, ציפור האדם באופקנו, הטיסות הראשונות לארץ-ישראל 1913-1914,יד בן-צבי, 2003
 • תרגום:אלדד הדר – בולנט אילמאזר: בעקבות האנדרטה הנשכחת, סיפורם של הקורבנות הראשונים בחיל האוויר התורכי
 • Bulent Yilmazer – On the path of forgotten monument

מלחמת העולם הראשונה במערכה בנגב וסיני, 2004

תוכן העניינים:

 • יגאל שפי – ההיסטוריוגרפיה של מערכות ארץ-ושראל במלחמת העולם הראשונה
 • דב גביש – מראות מלחמת העולם הראשונה: מבט אחר
 • אילן גל-פאר – תרומתם של היהודים בני-הארץ למאמץ המלחמתי התורכי במלחמת העולם הראשונה
 • עזרא פימנטל – המים כגורם אסטרטגי במלחמה
 • ערן דולב – הסיוע הרפואי לצבא התורכי בחזית סיני וארץ ישראל
 • רמי חרובי ואבי זכאי – בשולי המלחמה : איסוף עדויות משדות הקרב במלחמת העולם הראשונה
 • אבי נבון – היום שאחרי :המהלכים שאחרי כיבוש באר-שבע במלחמת העולם הראשונה
 • ארנון גולן – המלחמה והיישוב הציוני בארץ-ישראל
 • זאב זיוון – מסילת הרכבת התורכית ומלחמת העולם הראשונה בנגב: אתרים נבחרים
 • עזרא פימנטל – על הספר: 'אנז"ק, המעצמות ותקומת ישראל 1798- 1948' מאת: קלווין קרומבי
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן