תמונות ותיעוד מהמלחמה

תיעוד הכוחות והלחימה בחזית ארץ ישראל

עיתונות, גלויות וכרזות תעמולה בנות התקופה

ציורי קרבות מחזית ארץ ישראל